Welkom


Welkom op de site van Sailikmaa Kam. Ik werk binnen het traditioneel sjamanisme met wortels in Siberische traditie Spirit of Wolf, maar aangepast aan de grond en het veld van mijn voorouders: Noordwest Europa. De fundamentele waarden van de traditie waarbinnen ik werk blijven altijd leidend:

  • Ik sta voor spirituele vrijheid en zelfbekrachtiging door eigen diepgaande ervaringen
  • Ik sta voor vriendschap en medemenselijkheid en eer diversiteit als verschillende uitingen van de Grote Geest
  • Ik sta voor een verantwoordelijk gebruik van de hulpbronnen van onze planeet en bijbehorende acties met respect voor de natuur
  • Ik sta voor waarheid en transparantie en het eren van de heilige wetten van de natuur en het universum
  • Ik sta voor de onuitspreekbare liefde en de kracht van de ware zelf

Ik sta voor compassie met een praktisch randje, geen woorden maar daden, om een gevleugelde uitdrukking uit mijn voorouderlijk veld te gebruiken. Als je iets kan doen, doe je het. Hulp zonder aanziens des persoons, op een laagdrempelige manier die voor iedereen toegankelijk is. Gelijkwaardigheid tussen mensen, ongeacht achtergrond of levenswijze. Balans tussen het mannelijke en het vrouwelijke en het erkennen van de cyclische natuur van het universum. Alles wat bestaat is een onderdeel van het grote geheel en heeft een plek op het kosmische web. Alles is bezield en verdient respect. Mensen, dieren, planten, stenen, wij zijn alleen een uitdrukking van de Grote Geest, ook al is de wijze waarop wij ons uitdrukken verschillend. Wij bezitten allen een onsterfelijke ziel en bestaan uit dezelfde primaire elementen.

We zijn allen broeders en zusters onder dezelfde hemel.

Ik geef sjamanistische heling, heling met de kosmische stralen, orakels en hou ceremonies en rituelen. Voor zowel mens als dier. Ook kan je bij mij terecht voor energetische huisreiniging.